Deutsche Sprachversion

DELO

Kongresi narodnih skupnosti

Prvi kongres je bil 1990. Cilj teh kongresov je znanstvena obdelava važnih manjšinskopolitičnih vprašanj, ki naj bi služila politično odgovornim pri reševanju odprtih manjšinskih problemov. Rezultati in izsledki kongresov se objavljajo v knjižnji obliki v zbirki z naslovom "Kärnten-Dokumentation".

XXII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2011
Avtohtonost – alohtonost – avtonomnost. Položaj in samorazumevanje evropskih narodnih skupnosti
Celovec

XXI. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2010
"Ali manjšine (kaj) štejejo? – Narodne skupnosti štejejo!"
Celovec

XX. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2009
"Smo vsi Evropejci, ali pa je še prostora za narodne skupnosti?"
Celovec

XIX. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2008
"Narodne skupnosti v napetosti med globalizacijo in regionalizacijo"
Celovec

XVIII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2007
"Narodne skupnosti in vera – identiteta in samoopredelitev"
Celovec

XVII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2006
"Narodne skupnosti in kulturna izmenjava v prostoru Alpe-Jadran"
Celovec

XVI. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2005
"Vloga narodnih skupnosti pri čezmejnih modelih sodelovanja"
Celovec

XV. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2004
"Vloga narodnih skupnosti v razširjeni Evropi"
Ziljska Bistrica

XIV. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2003
"Koroška - Slovenija. Obremenjena meja v 'novi Evropi'?"
Pliberk

XIII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2002
"Mediijski projekti nemško govorečih narodnih skupnosti v Evropi"
Osoje

XII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2001
"Učiti se jezikov - živeti jezike"
Osoje

XI. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 2000
"Etnične stranke v Evropi"
Osoje

X. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1999
"Manjšine in gospodarstvo - ekonomski in varnostni dejavniki kot element reševanja etničnih konfliktov?"
Železna Kapla

IX. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1998
"Perspektive dvojezične vzgoje in izobraževanja"
Špital ob Dravi

VIII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1997
"Narodne skupnosti v elektronski dobi"
Millstatt am See

VII. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1996
"Jezikovne manjšine: izziv in priložnost"
Brdo ob Baškem jezeru

VI. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1995
"Evropska dimenzija manjšinskega prava"
Toplice Beljak

V. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1994
"Narodne skupnosti in mediji"
Špital ob Dravi

IV. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1993
"Podedovana raznolikost - narodne skupnosti v Avstriji in sosednjih državah"
Drobolje ob Baškem jezeru

III. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1992
"Večina in manjšina - medsebojna obogatitev?"
Celovec

II. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1991
"Avtonomno predstavništvo koroških Slovencev"
Železna Kapla

I. Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške 1990
"Narodne skupnosti v Evropi - svoboda v mnogovrstnosti"
Toplice Beljak