Deutsche Sprachversion

Biro za slovensko narodno skupnost

V okviru direkcije urada deželne vlade deluje Biro za slovensko narodno skupnost kot servisna ustanova za zadeve slovenske narodne skupnosti in sodi med referate, za katere je pristojen deželni glavar dr. Peter Kaiser. Da bi bil narodni skupnosti omogočen lažji dostop do deželne uprave, je bila ta služba leta 1990 ustanovljena v obliki pododdelka pri Uradu koroške deželne vlade.
Ustanova te vrste je po vsej Avstriji edinstvena.

Biro za slovensko narodno skupnost opravlja poleg vsakdanjega administrativnega dela tudi prav pomembno informacijsko delo in funkcijo stikov z javnostjo. Z dvema osrednjima vsakoletnima prireditvama, "Kulturnim tednom koroških Slovencev" in "Evropskim kongresom narodnih skupnosti dežele Koroške" je pridobil dokajšnjo stopnjo poznanosti tudi preko deželnih meja. Med nadaljnje naloge šteje prevajalska dejavnost, obravnavanje prošenj za subvencije ter delo za vzpostavljanje medsebojnega zaupanja v smislu dobrega sožitja v deželi. Za to je na razpolago organizacijski tim, ki ga sestavljajo 4 sodelavke in sodelavci.

Naloge Biroja za slovensko narodno skupnost