Deutsche Sprachversion

SERVIS

Obrazci za prošnje v slovenskem jeziku

Z uredbo zvezne vlade (zvez. zak. list 307/77) so bili določeni oblastni organi in uradi, pri katerih je poleg nemščine kot uradni jezik dopuščena tudi slovenščina (kateri oblastni organi in uradi to so, lahko natančno preberete v rubriki "Zakonska besedila").

Uradne statistike vsekakor kažejo, da slovenska narodna skupnost bolj redko uporablja slovenščino na uradih in pred oblastnimi organi. Dva od glavnih razlogov za to so daljši upravni postopki in manjkajoči formalni predpogoji (ni slovenskih obrazcev, referenti nimajo ustreznega jezikovnega znanja).

Biro za slovensko narodno skupnost na tej spletni strani ponuja obrazce v slovenskem jeziku, da bi povečala funkcionalnost slovenščine kot uradnega jezika.

Prošnja za izdajo potnega lista

PDF-Download (420 KB)  

Prošnja za dopolnitev oz. spremembo potnega lista

PDF-Download (96 KB)  DOC-Download (77 KB)

Prošnja za izdajo potnega lista za mladoletnike

PDF-Download (700 KB)  

Prošnja za izdajo osebne izkaznice

PDF-Download (112 KB)DOC-Download (72 KB)

Prošnja za izdajo vozniškega dovoljenja

PDF-Download (278 KB)DOC-Download (80 KB)

Obrazec za prijavo bivališča

PDF-Download (160 KB)DOC-Download (73 KB)

Prošnja za izdajo letnega ribolovnega lista

PDF-Download (68 KB)  DOC-Download (41 KB)

Prošnja za izdajo lovskega lista

PDF-Download (100 KB)DOC-Download (40 KB)

Prošnja za pospeševanje kvalifikacijskih ukrepov za zagotovitev eksistence

PDF-Download (124 KB)DOC-Download (116 KB)