Deutsche Sprachversion

SERVIS

Namigi, prijemi in preprečevanje napak: o pravilnem ravnanju pri vlaganju prošenj za podpore EU

EU nudi širok spekter pospeševalnih možnosti za gospodarstvo, neprofitne organizacije, kulturna društva in občine. Pomembni pogoji za uspešno izvedbo projektov so pravočasna pridobitev informacij, natančna usmeritev z ozirom na razpise, pravilni izbor partnerjev in formalni kriteriji.

S to kratko informacijo vam želimo pomagati pri vlaganju prošenj za podpore EU in vas obvarovati nepotrebnih napak.

Na tem mestu pa se prisrčno zahvaljujemo tudi voditeljici koroške predstavniške pisarne v Bruslju mag. Martini Rattinger za dragocene namige in opozorila glede pospeševalnih pogramov EU.

Pregled pospeševalnih programov nudi spletna stran:

http://ec.europa.eu
(pot: Informationsquellen – Überblick – Wo finde ich Informationen auf Europa – Finanzhilfen – Beihilfen und Darlehen von der EU).

V dnevno izhajajočem uradnem listu Evropske unije najdete aktualne razpise in pozive za vložitev predlogov (Call for proposals).
Povezava: http://www.eur-lex.europa.eu

1. Informacija

Potrebna je lastna iniciativa. Informacijski material in informacijske brošure je treba naročiti in redno predelati. Važni viri informacij so pristojni uradi Evropske komisije ter vseevropske podatkovne baze z aktualnimi podatki o pospeševalnih instrumentih EU in rokih za razpise. Tudi nacionalne koordinacijske službe kot deželne posvetovalnice, na nacionalni oz. regionalni ravni dejavni referenti za evropske zadeve združenj so kontaktna mesta za informacije. Preden izdelate projektni predlog, se informirajte predvsem na teh mestih. Najprej se pozanimajte, ali vaš načrtovani projekt ustreza ciljem in vsebinam določenega programa, informirajte se o točnih kontaktnih mestih, oblikah prošenj, rokih za vlaganje prošenj, izbirnih kriterijih, vprašanjih glede partnerjev in pogojih financiranja. Tako si lahko prihranite veliko časa, denarja in razočaranja.

Namig: Čuvajte se nekvalificiranih svetovalcev: Ne dajte se prepričati, da v Bruslju leži denar na cesti in da se v Evropi financira vse.

Namig: Ne čakajte na uradno objavo poziva za vložitev predlogov v uradnem listu EU, temveč se podrobneje informirajte in izdelajte projektni predlog že v fazi načrtovanja pobude Evropske komisije za pospeševalne ukrepe.

Splošne spletne povezave o razpisih

a. Evropska unija

http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/grants/index_de.htm#research
http://www.pds-europaservice.de
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.europa.kontakt.de

b. Koroška/Avstrija

http://www.verwaltung.ktn.gv.at/
http://www.vbb.ktn.gv.at
http://www.leader-austria.at
http://www.kwf.at

Posebne spletne povezave

Seznam nadaljnjih koristnih povezav:

a. Področje Cordis raziskovanje, razvoj in inovacije

http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/guidance/services4_de.html

b. 7. Okvirni raziskovalni program Evropske komisije

http://ec.europa.eu/research/fp7/
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
http://www.kowi.de

c. Zaposlovanje, delovni odnosi in socialne zadeve

http://ec.europa.eu/employment_social/index_de.html

č. Splošno in poklicno izobraževanje, mladina

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

d. Izobraževanje in kultura - Evropa za občane/občanke (naslednji program pri pobratenjih mest)

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/

e. Razno

http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl

2. Splošni kriteriji za pospeševanje s strani EU

Prednosti:

3. Poziv/razpis vsebuje:

Namig: Za majhne projekte z že obstoječimi projektnimi partnerji iz drugih držav članic kalkulirajte 2 do 4 tedne, za večje projekte: pol do enega leta pripravljalnega časa.

4. Prošnja sestoji iz:

Namig: Strnjen, pregleden in prikupen prikaz projekta bistveno poveča šanse pri izboru (kratka, jedrnata sporočila, grafični prikazi).

5. Najpogostejše napake pri vlaganju prošenj za akcijske programe

Administrativne napake

Vsebinske napake

Namig: Pred vložitvijo projekta ga dajte neudeleženi tretji osebi, da ga prebere in ga preizkusi glede na njegovo razumljivost.

6. Pripombe in namigi


7. Povzetek:


mag. Martina Rattinger
© 2007