Deutsche Sprachversion

SERVIS

Servisne službe dežele Koroške

V okviru dežele Koroške delujejo pomembne servisne službe, ki ponujajo takojšnjo in nebirokratsko pomoč v mnogih življenjskih položajih. Na tej strani opozarjamo na vse važne servisne službe s kontaktnimi naslovi, da občanom olajšamo iskanje organizacij za pomoč, če so je potrebni.